Anläggningsprojekt Kundprojekt Kontakt
Image
Resultat per kundorder

I Visec menue visas bruttoresultat per kundorder direkt när ordern är levererad och fakturerad. Behörigheter i Visec menue är fokusersat på ansvariga i vart led i verksamheten. Marknad har kontroll på kundfakturering. Produktion har kontroll på kostnader. Resultatansvarig har kontroll på var orders bruttoresultat.

Image
Leveranssäkerhet

Marknadsansvarig får via Visec menue en lista på orderstock och aktuell fakturering. Vidare kan leveransbevakningen bli tydlig.

Image
Kostnadskontroll

Produktionsansvarig kan stämma av materialets pris och kvalitet. Leverantörsfakturor registreras per kundorder. Arbetsinsats kan stämmas av mot förkalkyl.

Image
Prisdatabas

I Visec menue redovisas alla kostnader per kundorder. Därmed skapas en en prisdatabas som är värdefull när vi kalkylerar nya kundorder.

Visec menue kan hjälpa hela vägen

Stacks Image 305
Priser per order och kund

I Visec menue sparas alla priser på material och lego per enskild kundorder. Både kalkylerat och verkligt betalt.

Kontroll inleveranser

I Visec menue registreras inleveranser med antal och evemtuell anmärkning. Denna registrering stäms av mot leverantörsfakturan. Pris i leverantörsfakturan räknas fram till styckepris som kan jämföras med kalkylerat pris.

Avvikelser

Alla registreringar i Visec menue kan kompletteras med notering. Information på plats vid samtal med leverantör.

Roller

I Visec menue kan vi skräddarsy rapporter. Då kan administrationen förenklas och fördeklas på fler medarbetare.

Information

Databasen är sökbar per kund, material eller arbetsenhet, Det underlättar analyser som även kan begränsas i kalendertid.